Priser.


Konsulent besøg:     
svarende til 1-2 timer

 

 

 

 

 

750,- + moms inden for 30 kilometers kørsel fra Koi Consult

475,- +moms ved andet og efterfølgende konsulent besøg

Priserne gælder inden for 30 km. fra Koi Consult

Herefter faktureres kr. 5.00 +moms pr. kørt km.

Udgifter for broer og færger bliver tillagt prisen for konsulent besøg

   Glasfiberbassin:        Ring eller mail for uforpligtende tilbud.

   Rørdesign:                  Design af rørsystemer til fast timepris kr. 475,- + moms

  Andet:                         Andet arbejde end det her anførte afregnes til fast timepris kr. 475,-                                         + moms

Vælger du Koi Consult til at bygge dit anlæg, fratrækkes udgiften af konsulentbesøget naturligvis på næste faktura. 


Ring til    Thomas +45 4027 9703    eller    Louise +45 2851 8277  for tidsbestilling
E-mail: Koi-Consult